فارسي  
  Browse SEC
      Home
      Organization Chart
      Certificates
      Sample Documents
      Project in a Glance
      Petrochemical Projects
      Oil Projects
      Gas Projects
      Cement Projects
      Steel Structure Projects
      Software Facility
      Hardware Facility
      Code & Standards
      Gallery
      Resume
      News
      Network Map
      FTP
  Code & Standards

All equipments designed by SEC are based on the latest edition of the following standards:
 
        
TEMA
        
 UBC   
        
AISC
        
 ANSI 
         API    
         AWS       
         ACI    
         ASME    
         ASTM
   

 
 
Copyright 2009 Sabz Engineering Company- All right reserved.