فارسي  
  Browse SEC
      Home
      Organization Chart
      Certificates
      Sample Documents
      Project in a Glance
      Petrochemical Projects
      Oil Projects
      Gas Projects
      Cement Projects
      Steel Structure Projects
      Software Facility
      Hardware Facility
      Code & Standards
      Gallery
      Resume
      News
      Network Map
      FTP
  Gallery
  Site Pictures
         1st Urea – Ammonia
        
Kermanshah Urea – Ammonia 
        
 3rd Aromatics
        
 4th Aromatics
         Razi – Ammonia
         2nd Zagros Methanol

  Equipment Pictures
         Heat Exchanger
        
Pressure Vessel
        
 Air Cooler
        
 Steel Structures
         Stack
         Reformer
         Transfer Tower
         Reactor

 

 
 
Copyright 2009 Sabz Engineering Company- All right reserved.