فارسي  
  Browse SEC
      Home
      Organization Chart
      Certificates
      Sample Documents
      Project in a Glance
      Petrochemical Projects
      Oil Projects
      Gas Projects
      Cement Projects
      Steel Structure Projects
      Software Facility
      Hardware Facility
      Code & Standards
      Gallery
      Resume
      News
      Network Map
      FTP
Sample Documents 
Procedures


         Coating.pdf
        
 Hydro test.pdf
        
 M T Procedure.pdf
        
 P.T Procedure.pdf
        
 Painting Procedure-1.pdf
        
 Painting Procedure-2.pdf
         Piping Design Req.pdf
         PWHT.pdf
         Q.C Plan.pdf
         R.T Procedure.pdf
         Repair.pdf
         Tube Expansion & Welding.pdf

         U.T Procedure.pdf
         Welding Plan.pdf
         Welding Visual Check Procedure.pdf
         WPS.pdf

 
 
Copyright 2009 Sabz Engineering Company- All right reserved.